MR Media vill blåsa nytt liv i regionens näringsliv

Premium: Story

MR Media har under de två senaste åren planerat och utvecklat marknadsföringsplattformen Place2Go, som kommer att fungera som en informationskanal för såväl invånare som företag och föreningar i Raseborg och Hangö. Nu är den fjärde versionen av Place2Go lanserad, men utvecklings- och förbättringsarbetet fortsätter alltjämt.

Under samma tak

Syftet med Place2Go är att i samarbete med staden och dess företagare och föreningar skapa en dynamisk digital mötesplats som alla i regionen kan ha nytta av. Istället för att information om företag, föreningar och evenemang finns utspridd på olika sajter och portaler, samlas all information nu under samma tak. Detta gynnar både företag, föreningar, invånare och turister.

Digital anslagstavla

Evenemangskalendern är kanske den största och viktigaste satsningen inom Place2Go-projektet. På MR Media vill man att evenemangskalendern ska fungera som en gemensam anslagstavla för regionen. Kalendern är ett behändigt sätt för företag och föreningar att marknadsföra sina evenemang, och ett smidigt verktyg för invånare och turister att hitta information om tjänster och evenemang i regionen. Evenemangskalendern syns alltid i realtid, alltså kan man vara säker på att den information som finns i kalendern verkligen är aktuell.

Synlighet för företag och föreningar

Företag och föreningar som går med i Place2Go får mångsidig synlighet. De har möjlighet till egna sidor på Place2Go, där de kan presentera sin verksamhet i form av text, bild eller filmklipp. Utöver det kan man skapa ytterligare synlighet med hjälp av annonser, artiklar och spridning på sociala medier. Alla företag och föreningar syns också branschvis och med tydliga kontaktuppgifter i företags- och föreningsregistret.

Samarbete och utveckling

Vartefter fler företag och föreningar går med i Place2Go, kan man tillsammans bolla tankar och idéer kring hur Place2Go kan utvecklas och förbättras ytterligare. I ett senare skede kommer man också att lansera en Place2Go-applikation. I och med den blir det ännu lättare att hitta det man letar efter.
På MR Media betonar man vikten av att samarbeta med regionens aktörer.
- ”Vi satsar hårt på att samarbeta med staden, företag och föreningar. Vi tror att Place2Go kan ha en positiv inverkan på både näringslivet och hela trivseln inom regionen. På små orter är det extra viktigt med samarbete, bara tillsammans är vi starka”, säger Mikael Roms, VD på Place2Go.


www.facebook.com/raseborgplace2go

Du har antagligen hört talas om Place2Go. Oavsett om du är företagare, privatperson eller föreningsaktiv i Hangö, Rasebor...

Hon älskar utmaningar. Och brinner för utveckling och strategiskt tänkande. Heidi Forsman är en av de mest framgångsrika ...

Vill du bli piggare, friskare och lite mer avstressad? Att vinterbada beskrivs som rena hälsokuren och den omedelbara känsla...

Lyckade möten kan se ut på olika sätt, men gemensamt för alla är att deltagarna trivs. En inspirerande miljö lockar till...